Drábské světničky

Věhlasné Drábské světničky najdete přibližně čtyři kilometry od Mnichova Hradiště. Snadno se do skalního městečka dostanete z obce Dneboh, kde lze zaparkovat a pěšky zbývá už jen nějakých 700 m. Skalní hrad je celoročně volně přístupný. Během zimy si však musíte dávat pozor na cestu, držet se vyznačených tras a chodníčků, využívat k přidržení zábradlí. Zbytky skalního hradu vám poskytnou krásné výhledy na okolí oblasti Český ráj. Drábské světničky tvoří čtyři velké a tři menší skalní bloky, od sebe je oddělují pouze uzoučké štěrbiny a průrvy. Do dnešních časů pžežily zbytky osmnácti světniček, které jsou zčásti nebo úplně vytesané do skal z pískovce. Dále jsou zde patrné znaky po sedmi stavbách ze dřeva a šest mostních konstrukcí, sloužících ke spojení jednotlivých skalních bloků. Na Drábské světničky se chodí hlavně za výhledy, také vás zaujme svatyně, objevená v období po první světové válce. Jedná se o místnost dlouhou sedm metrů a širokou a vysokou čtyři metry. Uvnitř najdete dochovanou kamennou lavici u stěny a oltář. Šlo o kapli katolického typu a podle všeho vedlejší světnička sloužila k bydlení pro kněze. Vysoký pískovcový blok Sloup pravděpodobně dříve fungoval jako vězení. Během třicetileté války sloužily jako úkryt. Podle zde nalezené keramiky bylo místo osídleno již od dvanáctého století. Hrad u světniček vznikl okolo první čtvrtiny patnáctého století.

Hrad Kost

Hrad Kost najdete v oblasti Český ráj, blízko města Sobotka. Středověký hrad byl založen okolo roku 1349 Benešem z Vartemberka. Vartemberkové vlastnili hrad Kost až do roku 1414, poté přicházeli další majitelé: páni z Házmburka, páni ze Šelmberka, Bibrštejnové, Lobkovicové, Černínové z Chudenic, Václav Kazimír Netolický z Eisenberka, ratislavové Netoličtí a po nich Flaminiové dal Borgo-Netoličtí (1769 – 1945). Současní majitelé rod Kinských dalBorgo se postarali o instalaci zajímavých sbírek na Kosti, protože z původního vybavení se moc nedochovalo. Zvláštností hradu je Bílá věž, která má z jednoho místa viditelné všechny čtyři rohy současně, protože byla postavena na půdorysu lichoběžníku. V exteriérech si jistě všimnete mohutného hradního opevnění, znatelných hrází rybníků a na prvním nádvoří fungující kopie katapultu. Od dob třicetileté války má hrad Kost zazděnou bývalou hladomornu. Tam shodili mrtvá těla vojáků zemřelých na mor během obléhání Švédů. Na hradu se můžete vypravit na několik druhů prohlídek – Rod Kinských v Čechách, Zkrácený okruh a Středověká mučírna. Mučírna zajímá velký počet turistů a vy si tady můžete prohlédnout fungující repliku gilotiny, klec na čarodějnice zavěšenou nad schodištěm, španělskou botu, pranýř a další mučící nástroje. Na prvním okruhu se seznámíte s hradní historií a s rodem Kinských. Spatříte hradní paláce, kapli, černou kuchyni a mnoho zajímavých exponátů.

Zámek Hrubá Skála

Zámek Hrubá Skála se hrdě vypíná na skupině skalních věží, cca ve vzdálenosti šesti kilometrů na jihovýchod od města Turnov. Skaliska sahají až do výše šedesáti metrů naleznete nad údolím říčky Libuňky. Začátkem čtrnáctého století se o založení původního hradu Skály zasloužil Hynek z Valdštejna. Později byl pojmenován Hrubá Skála, aby došlo o odlišení do nedaleké Malé Skály nad Jizerou. Z dalších majitelů se zde objevují Jaroslav z Valdštejna, Petr z Vartemberka na Veliši, páni z Jenštejna, Zajícové z Házmburka, Svojanovští z Bozkovic. Zadlužené panství začal postupně během let 1515 – 1524 kupovat Zikmund ze Smiřic. A za  Smiřických došlo k přeměně na renesanční zámek, kdy především dřevěná stavení nahradily kamenné budovy. Druhé patro západního křídla mělo od té doby souvislou chodbu, první poschodí sloupové arkády, po šnekovitém schodišti se dostávalo do poschodí. Romantický zámek Hrubá Skála je v současné době stylovým hotelem s restaurací. K prohlídkám není určen. Během léta však budete puštěni na nádvoří nebo do věže, odkud je suprový výhled na okolí regionu Český ráj. Most zdobí dvě barokní sochy svatého Floriana a svatého Vavřince z roku cca 1730. Hodně je navštěvován areál Zámecké rokle s arboretem Bučina, založeným v polovině devatenáctého století  rytířem Lexou z Aehrentalu.

Zřícenina hradu Zvířetice

Dnes už z původního hradu Zvířetice objevíte jenom malé zbytky. Zříceniny hradu Zvířetice najdete asi 1,5 km jihozápadně od města Bakov nad Jizerou (okres Mladá Boleslav). Původní hrad byl založen začátkem 14. století Zdislavem z Lemberka a posléze zdědili majetek jeho synové. Ti používali ke jménu – ze Zvířetic. V dalších letech čekalo Zvířetice obléhání husity. Panství s hradem zakoupil roku 1528 velmi majetný Jan Vartenberk na Dubu a Loukovci. Vše zdědil jeho syn Adam, který ovšem za stavovského odboje přišel o větší část majetku a Zvířetice měl jenom jako manství a byl odsouzen k intonaci na doživotí na zdejším hradu Zvířetice. V roce 1556 získali hrad příbuzní a od roku 1610 je uváděn jako majitel Jiří Vratislav z Mitrovic, který panství zakoupil. V tehdejších časech se uskutečnila důkladná přestavba, aby tady měla šlechta pohodlné bydlení. V roce 1623 koupil Zvířetice Albrect z Valdštejna a brzy poté je přenechal bratranci Maxmiliánovi z Valdštejna. Ten je věnoval nejstaršímu synovi Ferdinandu Arnoštovi z Valdštejna. Po jeho brzké smrti přešel do majetku vdovy Marie Eleonory. Po opětovném a častém střídání majitelů už nebyl zájem o místo jako sídlo vrchnosti. Navíc roku 1693 vyhořel a opětovně v roce 1720. Stavba byla ponechána svému osudu a z časů slávy zůstaly trosky.

Zámek Mnichovo Hradiště

Barokní šlechtické sídlo Mnichovo Hradiště můžete i v současnosti prohlížet v takřka nezměněné původní podobě. Mnichovo Hradiště hledejte přibližně deset kilometrů severovýchodně od města Mladá Boleslav. V roce 1623 spadl zámek po konfiskaci do klína Albrechtu z Valdštejna a Valdštějnové zámek vlastnili i po další dlouhou dobu. Na zámku očekávejte hned několik prohlídkových tras. Je zcela na vašem výběru, zda si vyberete prohlídku Expozice zámku, trvající 50 minut, Zámecké divadlo (15 minut), Lapidárium – cca 30 minut času, Dětská prohlídku nebo Divadelní zákulisí. Během prohlídkových okruhů se seznámíte hlavně se zámeckými interiéry, zaměřenými na  osmnácté století. Spatříte rodinné portréty Valdštejnů, předpokoj a ložnici hraběnky s barokním oltářem, domácí kapli, papírové a ručně malované tapety, štípané barevné české sklo z 19. století. V italském pokoji se podíváte na barokní zařízení, veduty na stěnách od Jiřího Hislera. Hudební salón je zaměřený na míšeňský a berlínský porcelán s hudebními motivy. Zdejší obrazárna vám představí 111 menších olejomaleb. Nemůže tady chybět ani lovecký salón s malbami lesních zátiší a loveckých výjevů či jídelna se sbírkami delfské a německé fajánse, italské majoliky i čínského porcelánu. Do Mnichova Hradiště se bez problémů dostanete autobusy a vlakem.

Hrad Valdštejn

Hrad Valdštejn najdete v nadmořské výšce 389 m, s převýšením devadesáti metrů. Jestliže se vydáte na Valdštejn na výlet, najdete z původního hradu z let 1260 – 1280 jenom zříceninu, ale i tak určitě budete spokojeni. Původní hrad stavěli Markvarticové. Hrad leží pouhé tři kilometry od města Turnov, v romantické krajině Český ráj. Hrad se pne na  třech skalních blocích a dominantu tvoří barokní kostel svatého Jana Nepomuckého. Hrad Valdštejn obklopují originální sochařské výzdoby mostů. V sakristii se můžete blíže seznámit s dílem a životem poustevníka a hudebního skladatele Václava Karla Holána Rovenského. Na Valdštejn musíte pěšky po zelené a červené turistické trase. Na hrad se dostanete po kamenném mostě se sochami českých patronů. Valdštejn je nejstarším hradem v oblasti a má za sebou velmi bohatou historii. Ostatně prohlídka vám ji alespoň částečně přiblíží. V kapličce se můžete dívat na údajný jediný obraz Karla Hynka Máchy. Při prohlídce vás čeká zajímavě nasvícené středověké sklepení a v interiéru expozice, slavnostní sál a salónek Nechybí ani oblíbená portrétní galerie zaměřená na rodinu posledního majitele Lexy z Aehrenthalu.

Zobrazit více výletů v Českém ráji ->

V okolí hradu Valečov můžete využít několik turistických a cyklistických tras. Neváhejte a vyražte za poznáním zajímavých míst.